Cennik
Endodoncja Specjalistyczna - Leczenie kanałowe pod mikroskopem
Konsultacja leczenia pod mikroskopem (odliczona przy rozpoczęciu leczenia)
100 zł
Leczenie pierwotne - siekacze (zęby 1,2,3)
400 - 600 zł
Leczenie pierwotne - przedtrzonowce (zęby 4,5)
500 - 700 zł
Leczenie pierwotne - trzonowce (zęby 6,7,8)
750 - 950 zł
Leczenie powtórne kanałowe - siekacze
600 - 700 zł
Leczenie powtórne kanałowe - przedtrzonowce
700 - 900 zł
Leczenie powtórne kanałowe - trzonowce
900 - 1100 zł
Koferdam
50 zł
Odbudowa zęba pod koferdam
100 - 200 zł
Usunięcie wypełnienia cementu z kanału
110 zł
Udrożnienie zobliterowanego/zwapniałego/zakrzywionego kanału
300 zł
Usunięcie złamanego narzędzia z kanału korzeniowego
300 - 500 zł
Usunięcie uzupełnienia protetycznego z kanału korzeniowego
300 - 500 zł
Zamknięcie perforacji kanału zęba cementem MTA
200 - 400 zł
Usunięcie zębiniaka z komory
150 - 300 zł
Ostateczne opracowanie i wypełnienie 1 kanału na ciepło
200 zł