Cennik
Chirurgia
Konsultacja chirurgiczna
100 zł
Konsultacja ortognatyczna
200 zł
Usunięcie zęba
150 - 300 zł
Chirurgiczne usunięcie zęba
300 - 400 zł
Usunięcie ósemki proste
300 zł
Usunięcie ósemki złożone
300 - 400 zł
Nacięcie ropnia
150 zł
Chirurgiczne usunięcie ósemki zatrzymanej
500 - 700 zł
Płukanie jamy ropnia, wymiana drenu
150 zł
Plastyka wyrostka zębodołowego
300 - 500 zł
Plastyka wędzidełka : wargi, języka
250 - 300 zł
Resekcja werzchołka
500 - 800 zł
Resekcja wierzchołka z augumentacją
po konsultacji
GBR sterowana regeneracja  kości
po konsultacji
Wyłuszczenie torbieli  zębopochodnej
500 - 800 zł
Zdjęcie szwów po ekstrakcji w innym gabinecie
50 zł
Wycięcie kaptura dziąsłowego
100 - 200 zł
Wycięcie zmiany
200 - 300 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego
250 - 400 zł
Ekstrakcja z plastyką połączenia  ustno zatokowego
350 - 500 zł
Zdjęcie szwów
Bezpłatne
Hemisekcja
400 -450 zł
Odsłonięcie zęba zatrzymanego ze wskazań ortodontycznych
500 zł
Przeszczep kości
4500 - 5000 zł
Sinus lift podnniesienie dna zatoki  szczękowej
2500 - 4000 zł