Cennik
Chirurgia
Konsultacja chirurgiczna
150 zł
Konsultacja ortognatyczna
od 200 zł
Usunięcie zęba
od 150 zł
Chirurgiczne usunięcie zęba
od 300 zł
Usunięcie ósemki proste
od 300 zł
Usunięcie ósemki złożone
od 400 zł
Chirurgiczne usunięcie ósemki zatrzymanej
od 600 zł
Nacięcie ropnia
150 zł
Płukanie jamy ropnia, wymiana drenu
150 zł
Plastyka wyrostka zębodołowego
od 300 zł
Plastyka wędzidełka : wargi, języka
od 300 zł
Resekcja werzchołka
od 600 zł
Resekcja wierzchołka z augumentacją
po konsultacji
Wycięcie kaptura dziąsłowego
100 - 200 zł
Wycięcie zmiany
200 - 300 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego
250 - 400 zł
Ekstrakcja z plastyką połączenia  ustno zatokowego
350 - 500 zł
Zdjęcie szwów
Bezpłatne
GBR sterowana regeneracja  kości
po konsultacji
Wyłuszczenie torbieli  zębopochodnej
500 - 800 zł
Hemisekcja
400 -450 zł
Odsłonięcie zęba zatrzymanego ze wskazań ortodontycznych
500 zł
Przeszczep kości
4500 - 5000 zł
Sinus lift podnniesienie dna zatoki  szczękowej
2500 - 4000 zł
Zdjęcie szwów po ekstrakcji w innym gabinecie
50 zł